"Книги & Коментари"

е името на един блог където са поместени кратки отзиви за разни книги, а по-протяжните коментари поради технически причини са струпани тук. Заедно с тях се намират още и някои статии както и преводи.

[Част от тях са били публикувани в 'Литературен Вестник' още през '90те години, когато поради едни или други съображения появата на някоя книга е могла да изглежда някакси значима. Успоредно с тях излизат и упоменатите преводи, които все още може да представляват интерес. В доста случаи достъпът е до текстовете във вариант отпреди последна корекция/ редакция правена от издателствата, което обикновено, но не винаги, е минус.]


Отзив за Статия издание
Aвтор Книга
Бадиу АL'Antiphilosphie de Wittgenstein Витгенщайн, антифилософът, и математикатаблог
Бергсон АCours Уроците на БергсонЛВ
Блох ОSpinoza au XXe siecle Спиноза от края на векаФА
Ванежем РAdresse aux Vivants Живи ли са те?ЛВ
Вико ДжБDe l'antique sagesse de l'Italie Анахронизмът на ВикоЛВ
ВитгенщайнСинята и кафявата книга Парчета от провала ЛВ
Гаймер ПТеории на фотографията (2011) Клишета на търкалета блог
Глюксман А Le 11e Commandement Още една заповед !/? ЛВ
Декола Ф Par dela nature et culture Залезът на Природата и Културата блог
Дельоз ЖЩо е философия?Понятието за събитиеЛВ
Денков ДХайдегер, онтология на трагичното Откъм Хайдегер ЛВ
Дерида Ж Khora Хора е отговорът (2014) там
Дроа РПКултът към небитието Будизмът, начин на употреба ЛВ
Дъглас МЧистота и oпасност Пазете Чистота ЛВ
Дъглас МКак мислят институциите Голямата пазарна илюзия или вие как мислитеЛВ
Игълтън ТИдеята за културата Игълтън за КултуратаЛВ
КолективLacan avec les philosophes Лакан при философитеФА
Кънев АФилософията на Запада I За структурата на филососфските революции блог
Кънев АВитгенщайн за границите на езика Витгенщайн настигнат от Кантианското минало ЛВ
Латур БРеасемблиране на социалното Химерите на Латур блог
Леви-СтросHistoire de Lynx Преразказът на Леви Строс ЛВ
Леви-СтросРевнивата грънчаркаМайсторът на Жанра ЛВ
Мейасу КApres la finitudeМисли след Мейасублог
Мийд ДжРазум, Аз & ОбществоМийд и мита за произходаЛВ
Морис ЯWhy the West Rules - for nowИсторията напред и назадблог
Мърей ЧHuman Accomplishment Ремонт на Пантеона вК
Попър КНезавършеното търсене Биография на интелектуалеца ЛВ
Решер НПлурализмът Един вид плурализъмЛВ
Сартър ЖПБодлер Бодлер и “Бодлер”ЛВ
Сартър ЖПБитието и Нищото Сартр: двата дискурсаЛВ
Tейнтър ДжThe Collapse of Complex Societies Колапсът като изкушениеблог
Тодоров ХОчерци по Философия на Историята Дългото сбогуванеЛВ
Тулмин СКосмополис Космополис !/? ЛВ
Тулмин СЗавръщане към Разума За връщането към разума ЛВ
Уайт ХMetahistory Метаисторикът блог
Уестман РThe Copernican Question (2011) Oпитомяване на Бъдещето тук
Улрих ВИстория на Неостротата Пояснения и Дистинкцииблог
Фуко МАрхеология на Знанието Разсъждение за МетодитеЛВ
Халбвакс МКолективната памет Кой помни?ЛВ
Ясперс КЕкзистенциална философия Танталовата екзистенцияЛВ
Just for the rеcord (още няколко 'неща', които единствен архиварският дух не ще да забрави):
Неосъществени предговори: Г.В. Лайбниц блог, Р. Рорти, Р. Жирар;
Други разни: Птицечовките на Пърсиг /ЛВ/; За винаги; Пол Остър, една преоценка / ЛВ/; Потпури /тук /; Биографията на Барт (Л-Ж. Калве); Нечовешкият превод; Шелер; Шопенхауер /ЛВ/; Рикьор /ЛВ/; Три текста в рамка/ЛВ/;

Eсета, Статии, разни

Към една теория на Изкуството, текст [Култура #33/2008]

Фотографийо, отсъствие мое текст [Култура #39/2003]

Безцветни мисли (за фотографията) блог, [2009]

Nego

За лъжите и лъжците, текст, 1992

Трябва ли, една наивна история, Философски алтернативи, 1993/6 (текст)

"Астрономия" или "астрология": корените на едно объркване, 2010, бг / en:arXiv

Рециклирането на Платон, текст, 2011

Митологическа Математика: Платоновия Тимей, Ффски алтернативи, (2014/6) /

(draft 2013)

Plato’s Geometrical Alchemy (Timaeus 53С-61С), текст, 2013

Misreading the Timaeus 55c-d (en.;бг.: Kолко Космоса (Тимей 55с-d)), 2015

За "Тимей" и "За Небето", текст, 2015

Tри криви паралела блог

Витгенщайн и Шпенглер блог

Машинната мисъл

Разни: Елисавета Минкова (биог.)

Две-три дати в микроисторията блог [ ЛВ #27/2012]

Хайдегер и ван Гог (блог)/ [NotaBene #25/2013] (engl)

В чест на Дюмезил (1898-1986) [NotaBene #32/2016]

Преводи

[to be added]

Бъроуз У., Интервю (1965),(бг) / en (orig.)

Валери П., из "Сюита" (1934) блог

Гинзбург К., Европа (пре)открива тютюна ЛВ#27/2012

Дельоз Ж., Алиса, или езикът на парадоксите, сп. Език и Л-ра

Дельоз Ж.,, Пруст и знаците: образът на мисленето, сп. Летература 15 (1997)

Дерида Ж., Писмо до един японски приятел / ЛВ бр. 2-8.07.1997 fr (orig.)

Дерида Ж., Написаният диалог / Култура; fr (orig.)

Жирар Р., из Насилието и свещеното (гл.10)

Мерло-Понти М., Феноменология на възприятието (1945): предговор

Остър П., Език за един / ЛВ

Рорти Р., Идеализъм и текстуализъм (тук)/ Език & Л-ра

Сер М., из Естественият договор (1987)/ тук / сп. Страници

Чоран Е., & др., Около Чоран / ЛВ/


bibliography           project        free web hosting